Ministria e Arsimit ka publikuar tashme udhezimin per testimin e mesuesve. Struktura e testimit do te mbeshtetet ne 4 fusha te cilat jane: Planifikimi, mesimdhenia dhe te nxenit, etika dhe komunikimi dhe zhvillimi profesional.