Performance e mjekeve ne pune do te vleresohet nga drejtuesi i institucionit shendetesor dhe nga urdheri i mjekut. Vendimi me i fundit i Ministrise se shendetesise parashikon qe drejtuesi i nje spitali te “mase” punen e mjekeve. Gjithashtu do te zhvillohen anketime me pacientet dhe koleget ne lidhje me ushtrimin e detyres se mjekut.