Këshilli Bashkiak aprovoi ndihmën  ekonomike përpersonat me aftësi të kufizuar. Vetëm në muajin Tetor 3040 përsona me aftësi të kufizuar do të tërheqin pesionin e tyre ku nga këta 362 janë të verbër. Ky fon për këtë kategori personash vetëm për muajin tetor kap shifrën 13,337 mijë lek.