Mësuesit që nuk plotësojnë orët e mësimit duhet të largohen nga puna. Ky është urdhëri që ka publikuar Ministria e Arsimit dhe Sportëve. Në qytetin e Elbasanit nuk ka raste të tilla, por situate më problematike shfaqet në zonat e thella të fshatrave, ku ka mesues jashte profilit.