Urdhëri i infermierit  ka publikuar listën e kandidatëve që duhet të përsërisin praktikën profesionale, si dhe provimin e vlersimit të aftësimit praktik. Gjithsej janë 85 infermierë dhe 2 fizioterapistë që do t’i nënshtrohen testimit te cilin nuk mund ta japin më shumë se 5 herë.