Për të garantuar një proces transparent, demokratik dhe gjithëpërfshirës, Bashkia Elbasan prej 10 vitesh zhvillon “Buxhetimin me Pjesëmarrje”. Këtë herë përfaqësuesit e bashkisë kanë dëgjuar propozimet e banorëve të Gjergjanit dhe Treganit.