Kultet fetare që kanë problem me pronarët e tokës nuk janë të pakta. Të njëjtin problem ka dhe Teqja e “ Baba Xhemalit”, ku prej kohësh përballet në gjyqe me pronorët e tokës. Ndërkohë gjykata ende nuk ka marë një vendim, duke lënë kështu një tjetër situatë pezull.