OSHE ka bërë publike skemën e re për debitorët e energjisë elektrike. Sipas kësaj skeme të re do të ulen me 70% kamat-vonesat për familjarët që paguajnë detyrimin menjëhere, ndërkohë që ulje prej 50% do të përfitojnë edhe ata individë që do shlyjenë detyrimin brenda 6 muajsh.