Në ditën botërore kundra urisë, Kryqi i kuq i Degës Elbasan ka shpërndarë ndihma për familjet në nevojë.  Ndihmat janë grumbulluar nga fëmijët e shkollave 9-vjecare dhe qytetar vullnetarë.