Ariu është fshaqur në fshatin Qerret të Elbasanit. ai ka dëmtuar të mbjellat e banorëve. Kjo kafshë e egër pylli paraqet rrezik të lartë për banorët vendas. Sipas ligjit në fuqi ata nuk kanë të drejtë ta vrasin ariun e për këtë kanë kërkuar ndihmën e instoticioneve përkatës.