Falë programit SARED fermerët e Qarkut të Elbasanit mund të përfitojnë fonde. SARED ofron shuma investimesh deri në 75% të vlerës totale të investimit që kryen fermeri. Për të përfituar nga ky projekt, fermeri duhet të plotësojë disa kushte paraprake, për me shumë detaje ndjekim kronikën.