“ Buxhetimi më Pjesëmarrje” është një nga proçeset më të sukseshme të bashkisë Elbasan. Është bërë projekti me temë “ Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet procesve me pjesëmarrje në qeverisje”. Në këtë projekt janë përfshirë tri bashki, ajo e Elbasanit, Devollit dhe të Korçës.