Punëtorët që po punojnë për ndërtimin e hidroçentralit mbi lumin Rapun, kanë mëse katër muaj pa u paguar nga firma greke “ Actor”. Edhe pse ata kanë protestuar disa herë gjëndja vazhdon të jetë e njëjtë. Punëtorët paralajmërojnë së nëse nuk paguhen do të bojketojnë punimet e hidroçentralit.