Qeveria ka miratuar kostot e reja mestare në ndërtim dhe çmim për tregun e lirë të apartamenteve. Kjo kosto merret si referencë për efekt tatimi për çdo shitblerje, apo dhe për vlersimin nga ana e bankave në momentin e kreditimit.