Në kuadër të ditës botërore “ Kundër Dhunës”, gjimnazi “ Kostandin Kristoforidhi ka zhvilluar një aktivitet sensibilizues kundër të gjitha veprimeve që e stimulojnë dhunën qofshin këto fizike apo mendore.