Qentë e rrugës rrezikojne te behen burime infeksioni per qytetaret. Kafshet bëhen bartës të shumë sëmundjeve të rrezikshme, të cilat mund të transmetohen edhe te njeriu. Sipas veterinerit Sulejman Peza, sëmundjet kryesore si ato të lëkurës, transmetohen lehtesisht tek njerëzit.