Fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian, që vazhdojë shkollat në Rrethin e Librazhdit janë ndihmuar nga Shoqata Kombëtare “ Barazi dhe Integrim” duke i siguruar atyre librat shkolllëorë, kjo shoqatë është kujdesur edhe për akomadimin e studentëve të këtij komuniteti.