Dita e të moshuarve i gjen pa ndonjë ndryshim pensionistët në qytetin e Elbasanit. Për ta nuk ka as ndihmë apo privilegj për ta festuar siç duhet ditën e tyre. Duhet të kishte më shumë respekt për moshën dhe punën e tyre në ndërtimin e këtij vendi.