Ndarja e re administrative do të sjellë një sërë problemesh, pasi në disa prej bashkive dhe komunave të vjetra ka pasur konflikte mbi përkatësinë e sipërfaqes, kjo sepse toka gjendet në kufirin mes dy njësive e për pasojë kjo tokë njeh dy pronarë.