Thertorja në qyetin e Librazhdit është jashtë çdo kushti higjeno-sanitar. Mishi i therur në të nuk është i vulosura nga veterineri i zonës. Kasapët ushtrojnë profesionin e tyre pa license dhe raporte mjeksore. Një thertore e tillë përbën vatër infeksioni për qytetarët e Librazhdit.