Projektligji qe parashikon ashpersimin e gjobave per evasion fiskal per biznesin e vogel, nese nuk paguan ne kohe tatim-fitimin. Drafti i depozituar tashme per shqyrtim ne kuvend parashikon gjobe deri 15% te këstit, i cili sipas ligjit parapaguhet ne 4 këste vjetore.