Te gjithe punonjesit e policise se shtetit do t’i nenshtrohen kontrolleve mjekesore te pakten nje here ne vit. Menjehere pas miratimit te ligjit, do te jete ministri i Brendshem dhe ai i Shendetesise qe do te percaktojne modalitetet qe do te ndiqen. Ne rast semundje, shpenzimet do te hiqen nga buxheti i shtetit.