Ne baze te reformes se re administrative-territoriale dhe administrative, do te rishikohet menaxhimi i mbetjeve ne kuadrin e 61 bashkive te reja. Nje prej qellimeve kryesore eshte te nxitet riciklimi i mbetjeve duke i ndare plehrat sipas kategorive qe ne shtepite e banoreve.